Uw browser is ongeschikt voor deze website
Deze website maakt gebruik van javascript, CSS en frames. Uw huidige browser ondersteunt deze technieken niet of onvoldoende. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze site, adviseren wij u een modernere browser te installeren die deze technieken wel voldoende ondersteunt.

De volgende browserprogramma's zijn geschikt:
MS Internet Explorer 4.01, Mozilla 1.4 of Konqueror 3.1.3 of nieuwer, en alle andere browsers die HTML 4.01, CSS-2, Frames en Javascript 1.3 ondersteunen.

Deze website werd getest op:
Mozilla 1.5 (Win32 en Linux), MSIE 4.01, 6.0 (Win32).

U kunt kostenloos een geschikte browser downloaden:
U kunt op http://www.mozilla.org gratis de laatste versie van de "Open Source" browser Mozilla downloaden. Deze browser is beschikbaar voor alle MS Windows versies, X11 onder Unix/Linux en Apple OS-X.
Mozilla voldoet in hoge mate aan de voor het internet opgestelde standaarden. In tegenstelling tot MS Internet Explorer, worden in Mozilla zelden beveiligingslekken ontdekt.
Andere voordelen van deze browser zijn o.a. dat er geen reclame is ingebouwd, dat de broncode beschikbaar is, zodat verifieerbaar is dat er geen "gluipwaar" is ingebouwd. Bijzonder zijn de tab-vensters en de mogelijkheid om het ongevraagd openen van vensters te blokkeren.

Deze website toch proberen? - Klik dan hier!

N.b. Uw browser werd alsvolgt herkend:

Indien uw browser deze site wel correct weergeeft, dan verzoeken wij U de hierboven vermelde regel te willen doorsturen, zodat deze browser wel correct herkend zal worden en U deze pagina niet meer te zien zult krijgen.
Stuur deze gegevens aan: (vermeld daarbij het webadres van deze site.)